7 nov 2019
EQili Event “Uw Maand- en Jaarafsluiting LEAN georganiseerd”
Continu Leren, Continu Verbeteren

Graag nodigen wij u uit voor ons vierde en exclusieve EQili Event “Uw Maand- en Jaarafsluiting LEAN georganiseerd” op 7 november a.s. op Kasteel Maurick in Vught.

Laten we eerlijk zijn: Robotics en Machine Learning bieden een prachtig perspectief. Tegelijkertijd zijn veel financials nog georganiseerd met talrijke “Checklistjes in Excel”… Dat gezegd hebbende: we nodigen u van harte uit voor een middag vol inspiratie. Gedurende deze middag vol afwisselende spreekbeurten laten we u kennis maken met de mogelijkheden die anno 2019 bestaan om uw maand- en jaarafsluitingsprocessen structureel naar een hoger plan te tillen. Dat alles onder de noemer LEAN in de Finance functie, continu leren, continu verbeteren!

Aanmelden
13.30–14.00 Koffie en Ontvangst

14.00–14.15

Karlo
Mans

Introductie: Uw Maand- en Jaarafsluiting LEAN georganiseerd
Als oprichter van EQili zal Karlo Mans het 4e EQili Event aftrappen. Wanneer je LinkedIn moet geloven vormt Robotisering en Machine-learning de nieuwe realiteit van elke financial. In de praktijk kampen de meeste financials echter nog met “checklistjes in Excel” en een mate van volwassenheid in hun financiële functie die allereerst vraagt om proces-optimalisatie en continu verbeteren en continu leren. Karlo laat hier zijn licht op schijnen en nodigt u uit om deze middag het LEAN-gedachtegoed te omarmen.

14.15–15.00

Marco
Schilder

LEAN in de Finance-functie
Vanuit zijn praktijk voor BDO Advisory – CFO Services heeft Marco een schat aan ervaring opgedaan met het inrichten van de organisatie, processen, en systemen van de Finance functie, waarin fast closing en audit readiness belangrijke thema’s zijn. Recentelijk verscheen van zijn hand een artikel over de Agile/Lean Finance functie. Marco zal de belangrijkste elementen uit zijn artikel met u delen en praktische tips geven hoe u de vertaalslag kunt maken van het LEAN-denken naar een LEAN/Agile georganiseerde Finance functie die uitstekend geëquipeerd is voor een LEAN afsluitingsproces.

15.00–15.45

Marcel
van Gilst

De Finance-functie van de Gemeente Rotterdam: continu verbeteren
Zeer recent koos de Gemeente Rotterdam voor de inzet van EQili om haar periodieke afsluitingscyclus te optimaliseren. Deze keuze is een volgende stap binnen een proces van continu leren en verbeteren. Met een jaarbudget van meer dan 3 miljard euro mag de Finance-functie van Gemeente Rotterdam met recht Champions League worden genoemd. Marcel van Gilst zal met gepaste trots vertellen over het verandertraject dat hij samen met zijn Finance team afgelopen jaren heeft doorlopen binnen de Gemeente Rotterdam.
15.45–16.10 Pauze

16.15–16.45

Randy
Caenen

Externe eisen vertalen naar aantoonbare compliance
Stichting Nedlloyd Pensioenfonds heeft tal van externe partijen die eisen stellen aan de wijze waarop het pensioenfonds invulling geeft aan haar maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden. Met het “First Time Right”-principe uit het LEAN-gedachtegoed als vertrekpunt, heeft Nedlloyd Pensioenfonds geïnvesteerd om haar externe verslaggeving aantoonbaar compliant procesmatig te organiseren. Bestuurder Randy Caenen laat zijn licht schijnen op het speelveld waarbinnen het pensioenfonds acteert en geeft u stof tot nadenken over de aantoonbaarheid van uw eigen compliance met de eisen die aan uw organisatie worden gesteld.
16.45–17.30

Andreas
Wismeijer

De beperkende factor van elk verandertraject: De Mens
Financials zijn rationele mensen. Verandertrajecten worden altijd een succes en als dat niet zo is, komt dat door gebrekkige planning. So far onze belevingswereld. Na zijn veelbesproken spreekbeurt op ons EQili Event afgelopen jaar, neemt Andreas ons als expert op het vakgebied van Persoonlijkheidspsychologie wederom mee in de werkelijkheid van De Mens achter de (Finance) Professional. En openbaart daarmee dat ook financials nét echte mensen zijn!
17.30–18.00 Afsluiting door Karlo Mans en Borrel met Bitterballen
Vaak het onderdeel van het programma waar de beste ontmoetingen plaatsvinden! Wees uitgenodigd om de file nog even te vermijden en een uurtje te blijven hangen. We beloven een prachtige ambiance in de Oranjerie van Kasteel Maurick!
Karlo Mans
Karlo Mans (1970) heeft meer dan 10 jaar als registeraccountant bij PwC gewerkt en heeft daarna als zelfstandig gevestigd organisatieadviseur expertise opgebouwd binnen organisatieverandering en teamontwikkeling. Karlo is de oprichter en eigenaar van EQili. Tijdens een interim opdracht bij een zorginstelling werd hem gevraagd te ondersteunen bij het optimaliseren van de periodieke afsluitingsprocessen. Op zoek naar een goede, flexibele applicatie die hierbij kon ondersteunen kwam hij er achter dat deze niet bestond. Daarom heeft hij maar besloten om dit zelf te laten ontwikkelen. Inmiddels wordt EQili ingezet bij een groot aantal klanten in het zorgdomein, het grotere MKB en lokale multinationals.
Marco Schilder
Marco is als partner verbonden aan BDO Advisory – CFO Services en heeft een schat aan ervaring opgedaan met het inrichten van de organisatie, processen, en systemen van de Finance functie, waarin fast closing en audit readiness belangrijke thema’s zijn. Recentelijk verscheen van zijn hand een artikel over de Agile/Lean Finance functie.
Marcel van Gilst
Marcel van Gilst is Manager Accounting bij de gemeente Rotterdam. Hij werkt inmiddels meer dan 25 jaar in verschillende functies binnen deze gemeente en is in verschillende rollen actief betrokken geweest bij grote veranderingen in de financiële functie, maar ook de bredere bedrijfsvoering, waaronder de invoering van 1 concernadministratie.
Randy Caenen
Randy is bestuurder en CFRO van de stichting Nedlloyd Pensioenfonds en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de interne en externe verslaggeving, internal control, compliance en risk management. Randy heeft een mooie ervaringsbasis opgedaan bij PwC en APG, waarvoor hij een aantal jaren in Hong Kong werkzaam is geweest. Naast zijn werk bij Stichting Nedlloyd Pensioenfonds is hij lid van de Committee Risk Management.
Andreas Wismeijer
Andreas promoveerde aan de Universiteit van Tilburg op zijn proefschrift over de psychologie van geheimen. Op dit moment werkt hij aan de Universiteit van Tilburg als docent en aan de Nyenrode Business Universiteit als Visiting Associate Professor op het gebied van de persoonlijkheidspsychologie. Andreas is een top onderzoeker, die het ook nog eens goed weet te verwoorden! Die eigenschap bezorgde hem al optredens in “De Wereld Leert Door”.

Locatie
Kasteel Maurick
Maurick 3
5261 NA Vught

Datum
7 november 2019

Tijd
13:30 – 18:00 uur

Deelname aan het EQili Event 2019 is gratis voor klanten, relaties en andere geïnteresseerden. Het deelnemersaantal is maximaal 100 deelnemers, waardoor we kunnen borgen dat het seminar een exclusief en persoonlijk karakter houdt. U kunt zich aanmelden via deze website en ontvangt dan per mail een bevestiging van uw aanmelding.

Wanneer u onverhoopt alsnog niet in de gelegenheid bent om naar het seminar te komen, wilt u dit dan tijdig (doch uiterlijk 1 november 2019) aan ons doorgeven? We kunnen dan alsnog iemand die op de wachtlijst staat toevoegen aan de deelnemerslijst. Indien u zich na die tijd afmeldt of op de dag van het seminar niet komt opdagen, zullen wij u achteraf een bedrag van € 50,- (excl. BTW) in rekening brengen ter dekking van de door ons gemaakte kosten.

EQili heeft bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) geen erkenning aangevraagd als erkende onderwijsinstelling voor Permanente Educatie. Daarom is het ons niet toegestaan om certificaten uit te reiken waarmee u PE-punten kunt ‘verdienen’. Vanzelfsprekend kunt u als Registeraccountant/Accountant in Business uw deelname aan het event als Overige Activiteit registreren.

Met uw aanmelding verklaart u zich akkoord met de voorwaarden.

Aanmelden
13.30–14.00
Koffie en Ontvangst
14.00-14.15
Karlo Mans
Introductie: Uw Maand- en Jaarafsluiting LEAN georganiseerd
Als oprichter van EQili zal Karlo Mans het 4e EQili Event aftrappen. Wanneer je LinkedIn moet geloven vormt Robotisering en Machine-learning de nieuwe realiteit van elke financial. In de praktijk kampen de meeste financials echter nog met “checklistjes in Excel” en een mate van volwassenheid in hun financiële functie die allereerst vraagt om proces-optimalisatie en continu verbeteren en continu leren. Karlo laat hier zijn licht op schijnen en nodigt u uit om deze middag het LEAN-gedachtegoed te omarmen.
14.15-15.00
Marco Schilder
LEAN in de Finance-functie
Vanuit zijn praktijk voor BDO Advisory – CFO Services heeft Marco een schat aan ervaring opgedaan met het inrichten van de organisatie, processen, en systemen van de Finance functie, waarin fast closing en audit readiness belangrijke thema’s zijn. Recentelijk verscheen van zijn hand een artikel over de Agile/Lean Finance functie. Marco zal de belangrijkste elementen uit zijn artikel met u delen en praktische tips geven hoe u de vertaalslag kunt maken van het LEAN-denken naar een LEAN/Agile georganiseerde Finance functie die uitstekend geëquipeerd is voor een LEAN afsluitingsproces.
15.00-15.45
Marcel van Gilst
De Finance-functie van de Gemeente Rotterdam: continu verbeteren
Zeer recent koos de Gemeente Rotterdam voor de inzet van EQili om haar periodieke afsluitingscyclus te optimaliseren. Deze keuze is een volgende stap binnen een proces van continu leren en verbeteren. Met een jaarbudget van meer dan 3 miljard euro mag de Finance-functie van Gemeente Rotterdam met recht Champions League worden genoemd. Marcel van Gilst zal met gepaste trots vertellen over het verandertraject dat hij samen met zijn Finance team afgelopen jaren heeft doorlopen binnen de Gemeente Rotterdam.
15.45–16.10
Pauze
16.15-16.45
Randy Caenen
Externe eisen vertalen naar aantoonbare compliance
Stichting Nedlloyd Pensioenfonds heeft tal van externe partijen die eisen stellen aan de wijze waarop het pensioenfonds invulling geeft aan haar maatschappelijke taken en verantwoordelijkheden. Met het “First Time Right”-principe uit het LEAN-gedachtegoed als vertrekpunt, heeft Nedlloyd Pensioenfonds geïnvesteerd om haar externe verslaggeving aantoonbaar compliant procesmatig te organiseren. Bestuurder Randy Caenen laat zijn licht schijnen op het speelveld waarbinnen het pensioenfonds acteert en geeft u stof tot nadenken over de aantoonbaarheid van uw eigen compliance met de eisen die aan uw organisatie worden gesteld.
16.45-17.30
Andreas Wismeijer
De beperkende factor van elk verander-traject: De Mens
Financials zijn rationele mensen. Verandertrajecten worden altijd een succes en als dat niet zo is, komt dat door gebrekkige planning. So far onze belevingswereld. Na zijn veelbesproken spreekbeurt op ons EQili Event afgelopen jaar, neemt Andreas ons als expert op het vakgebied van Persoonlijkheidspsychologie wederom mee in de werkelijkheid van De Mens achter de (Finance) Professional. En openbaart daarmee dat ook financials nét echte mensen zijn!
17.30–18.00
Afsluiting door Karlo Mans en Borrel met Bitterballen
Vaak het onderdeel van het programma waar de beste ontmoetingen plaatsvinden! Wees uitgenodigd om de file nog even te vermijden en een uurtje te blijven hangen. We beloven een prachtige ambiance in de Oranjerie van Kasteel Maurick!
Karlo Mans
Karlo Mans (1970) heeft meer dan 10 jaar als register-accountant bij PwC gewerkt en heeft daarna als zelfstandig gevestigd organisatieadviseur expertise opgebouwd binnen organisatieverandering en teamontwikkeling. Karlo is de oprichter en eigenaar van EQili. Tijdens een interim opdracht bij een zorginstelling werd hem gevraagd te ondersteunen bij het optimaliseren van de periodieke afsluitingsprocessen. Op zoek naar een goede, flexibele applicatie die hierbij kon ondersteunen kwam hij er achter dat deze niet bestond. Daarom heeft hij maar besloten om dit zelf te laten ontwikkelen. Inmiddels wordt EQili ingezet bij een groot aantal klanten in het zorgdomein, het grotere MKB en lokale multinationals.
Marco Schilder
Marco is als partner verbonden aan BDO Advisory – CFO Services en heeft een schat aan ervaring opgedaan met het inrichten van de organisatie, processen, en systemen van de Finance functie, waarin fast closing en audit readiness belangrijke thema’s zijn. Recentelijk verscheen van zijn hand een artikel over de Agile/Lean Finance functie.
Marcel van Gilst
Marcel van Gilst is Manager Accounting bij de gemeente Rotterdam. Hij werkt inmiddels meer dan 25 jaar in verschillende functies binnen deze gemeente en is in verschillende rollen actief betrokken geweest bij grote veranderingen in de financiële functie, maar ook de bredere bedrijfsvoering, waaronder de invoering van 1 concernadministratie.
Randy Caenen
Randy is bestuurder en CFRO van de stichting Nedlloyd Pensioenfonds en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de interne en externe verslaggeving, internal control, compliance en risk management. Randy heeft een mooie ervaringsbasis opgedaan bij PwC en APG, waarvoor hij een aantal jaren in Hong Kong werkzaam is geweest. Naast zijn werk bij Stichting Nedlloyd Pensioenfonds is hij lid van de Committee Risk Management.
Andreas Wismeijer
Andreas promoveerde aan de Universiteit van Tilburg op zijn proefschrift over de psychologie van geheimen. Op dit moment werkt hij aan de Universiteit van Tilburg als docent en aan de Nyenrode Business Universiteit als Visiting Associate Professor op het gebied van de persoonlijkheidspsychologie. Andreas is een top onderzoeker, die het ook nog eens goed weet te verwoorden! Die eigenschap bezorgde hem al optredens in “De Wereld Leert Door”.

Locatie
Kasteel Maurick
Maurick 3
5261 NA Vught

Datum
7 november 2019

Tijd
13:30 – 18:00 uur

Deelname aan het EQili Event 2019 is gratis voor klanten, relaties en andere geïnteresseerden. Het deelnemersaantal is maximaal 100 deelnemers, waardoor we kunnen borgen dat het seminar een exclusief en persoonlijk karakter houdt. U kunt zich aanmelden via deze website en ontvangt dan per mail een bevestiging van uw aanmelding.

Wanneer u onverhoopt alsnog niet in de gelegenheid bent om naar het seminar te komen, wilt u dit dan tijdig (doch uiterlijk 1 november 2019) aan ons doorgeven? We kunnen dan alsnog iemand die op de wachtlijst staat toevoegen aan de deelnemerslijst. Indien u zich na die tijd afmeldt of op de dag van het seminar niet komt opdagen, zullen wij u achteraf een bedrag van € 50,- (excl. BTW) in rekening brengen ter dekking van de door ons gemaakte kosten.

EQili heeft bij de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) geen erkenning aangevraagd als erkende onderwijsinstelling voor Permanente Educatie. Daarom is het ons niet toegestaan om certificaten uit te reiken waarmee u PE-punten kunt ‘verdienen’. Vanzelfsprekend kunt u als Registeraccountant/Accountant in Business uw deelname aan het event als Overige Activiteit registreren.

Met uw aanmelding verklaart u zich akkoord met de voorwaarden.

Aanmelden