Recentelijke stond EQili in de schijnwerpers van de wakkerste krant van Nederland. In de rubriek Doorbrekers verscheen een dubbelinterview met Karlo Mans en André Loogman. De opmerking “veel bedrijven maken er een potje van” werd door De Telegraaf stevig uitgelicht.

In het artikel werd ons ruimte gegeven om uit te leggen wat het belang is van de EQili afsluitingsoplossing, door De Telegraaf kortweg een “App voor soepele jaarafsluiting” genoemd. Met name werd de toepassing van EQili in het traject van jaarrekeningvoorbereiding en accountantscontrole toegelicht. Onze observatie is dat er op dat vlak nog veel verbetering mogelijk is bij veel bedrijven en instellingen. Daarover hebben we hier op deze nieuwspagina van EQili al het nodige geschreven. U kunt het volledige artikel van De Telegraaf hier lezen.

De reacties op het artikel waren overweldigend, zowel in aantallen (via Facebook, LinkedIn, Whatsapp en telefonisch) als inhoudelijk. Meest aansprekend was de uitdaging die ons werd gesteld door Servicepunt71. Zij dagen ons uit om de meerwaarde van EQili te komen aantonen bij Gemeente Leiden en omliggende gemeentes. Die uitdaging is aangenomen, de afspraak staat! Juist in deze tijd waarin grote accountantsorganisaties alleen nog hun auditdiensten willen aanbieden wanneer gemeentes hun financieel beheer aantoonbaar op orde hebben, biedt de inzet van EQili een onderscheidende rol.

Op dit moment zijn veel van onze klanten druk bezig met hun jaarrekeningvoorbereiding of hebben de accountantscontrole zelfs al achter de rug. Opnieuw krijgen we de feedback dat EQili een enorme efficiencyverbetering is ten opzichte van eerdere jaren. Alle medewerkers werken tegelijkertijd aan de online dossieropbouw, dossierstukken kunnen worden gereviewed voordat ze vrijgegeven worden aan de accountant en het communicatieboek met de accountants zorgt voor duidelijkheid in alle opzichten van de status van nakomende vragen door de accountantsteams. En het uploaden in de portals van de accountantsorganisaties? “Dat hoeft natuurlijk niet”. Aldus een manager van een van Big-4 kantoren die kennismaakte met de EQili balansdossiers van zijn klant