EQili ontving een subsidie van het LBDF : het Limburg Business Development Fund. Dit is een door de Provincie Limburg in het leven geroepen stimuleringsfonds voor innovatieve bedrijven in het Limburgse MKB.

De subsidie die EQili ontving van LBDF is erop gericht om de doorontwikkeling van EQili mogelijk te maken vanuit het Proof of Principle fonds. Met de subsidie kunnen we bijvoorbeeld onderzoek doen naar nieuwe toepassingen die onze klanten en toekomstige klanten graag toegevoegd zouden zien aan de bestaande functionaliteiten van de EQili software applicatie. Op basis van het onderzoek wat we daar naar doen gedurende 2015 en 2016 leidt dat tot een roadmap voor toekomstige ontwikkeling. Natuurlijk springen we daar waar dat mogelijk is ook direct in op de voorkomende klantvragen. Zo is het sinds kort mogelijk om vanuit de applicatie vastgelegde afsluitingswerkzaamheden te mailen naar bijv. de accountant, inclusief de pdf of excel-bijlages. Dat maakt het mogelijk dat accountants tijdens hun controles direct de interne vastleggingen van de klant kunnen opnemen in hun accountantscontrole dossiers.

Het subsidietraject bij LBDF was geen ‘appeltje-eitje’. Naast de inhoudelijke beoordeling van de schriftelijke aanvraag werden we indringend bevraagd op de innovatieve kracht van EQili. Doorslaggevend daarin was de demonstratie die we mochten geven aan de directie van LBDF in persoon van Bert de Wit. Wat wij merken is dat we (naast de financiĆ«le bijdrage) een positieve respons krijgen van onze gesprekspartners met wie we aan tafel zitten om EQili onder de aandacht te brengen. In die zin is de subsidieverlening ook een steuntje in de rug op commercieel vlak.