EQili is trots dat ze 2 nieuwe namen uit het publieke domein mogen verwelkomen. Na Servicepunt 71 (Bedrijfsvoering voor de publieke sector in de Leidse regio) en de Provincie Utrecht, hebben nu ook de Gemeente Rotterdam en Gemeente Venlo voor EQili gekozen.

Rotterdam
In 2013 heeft de Gemeente Rotterdam 17 afzonderlijke administraties van de verschillende deelgemeenten en een concernorganisatie samengevoegd tot 1 centrale administratie. Hierna is in 2015 gestart met een proces van maandafsluiting wat in 2017 en 2018 verder is geprofessionaliseerd tot een thematisch ingerichte maandcyclus. Deze wordt ondersteund door een planning met meer dan 1000 verschillende acties om structureel stappen en bevindingen vast te leggen.
Aangezien het werken met deze Excel lijst en mappenstructuur foutgevoelig is, heeft de Gemeente Rotterdam gekozen voor EQili om de volgende optimalisatieslag door te voeren in de maandafsluiting. Inmiddels zijn de eerste maandafsluitingen (ondersteund door EQili) achter de rug en wordt hard gewerkt om de jaarafsluiting 2019 met behulp van EQili te realiseren.

Venlo
De Gemeente Venlo was op zoek naar een accountants-onafhankelijk portaal, ter ondersteuning van interne voorbereiding en het opleveren van het controledossier voor de jaarrekening (incl. het afhandelen van accountantsvragen). Ook hier is inmiddels gestart met de inrichting zodat de jaarrekening voorbereiding 2019 geheel in EQili kan worden gerealiseerd. In 2020 zal vervolg worden gegeven aan het verder optimaliseren van de maand- en kwartaalafsluitingen met EQili.