RPA of Mensen

Misschien bent u al benaderd door een RPA-visionair. Of u ook niet denkt dat we over 5 jaar geen mensen meer nodig hebben op de financiële administratie, omdat de digitale revolutie dan alle afsluitingswerkzaamheden heeft gerobotiseerd?  Bij EQili geloven we in de technologische vooruitgang, maar eerst en vooral toch ook in de weg van de geleidelijkheid. Stap voor stap en onder het principe van ‘continu leren, continu verbeteren’.

Even wat gewetensvragen vooraf:

  • hoe is uw maandafsluiting op dit moment georganiseerd?
  • Heeft uw financiële administratie al afscheid genomen van het befaamde “Checklistje in Excel”?
  • Hoe bewaakt u de voortgang van de maandafsluiting en de jaarrekeningvoorbereiding?
  • Heeft u een gestandaardiseerd en uniform afsluitingsproces of vertrouwd u blindelings op de professionaliteit van uw financials.

Het lijkt misschien een beetje flauw, maar bovenstaande vragen zijn vrij kritisch wanneer het gaat over de vraag of uw financiële functie toe is aan een stap richting automatisering en robotisering. Verdere complicaties ontstaan wanneer uw organisatie een versnipperd ERP/applicatielandschap kent, een centraal aangestuurde afsluitingskalender (inclusief kritisch pad analyse) ontbreekt en/of geen gebruik wordt gemaakt van één uniform grootboekschema (Standard Chart of Accounts).

In onze beleving valt bij veel organisaties en instellingen nog een enorm potentieel uit te nutten door in te zetten op optimalisatie van het afsluitingsproces alvorens goud geld uit te gaan geven aan robotisering en automatisering. Optimalisatie van de afsluitingscyclus begint in onze beleving met het besef dat Checklistjes in Excel niet meer van deze tijd zijn. Het ‘werken op afstand’ sinds de Corona-crisis heeft dat voor eens en voor goed bevestigd. Vanuit een goede analyse en inschatting van de volwassenheid van uw afsluitingsproces (lees ook ons artikel Groeimodel: Digital Revolution of Continu Verbeteren) is een eerstvolgende stap snel gezet. In samenspraak met uw financials die de kennis en kunde hebben kunt u aan de slag met de professionalisering van uw maandafsluiting langs de weg van continu leren en continu verbeteren. Natuurlijk wilt u daarbij niet alleen een alternatief voor de Checklistjes in Excel, u wilt met dat alternatief ook de instrumenten en dashboards om de optimalisatie handen en voeten te geven. U voelt hem wel aankomen: EQili is daar bij uitstek voor geschikt. Met een aantrekkelijke tariefstelling en korte en wendbare implementatietrajecten bent u snel op weg om een soepele en transparante maandafsluiting te realiseren.