Jaarrekening als sluitstuk van een optimale afsluitingscyclus

Vaak wordt het jaarrekeningtraject gezien als een project, met een begin en een eind. Idealiter is het opmaken van de jaarrekening het sluitstuk van een optimaal ingerichte afsluitingscyclus waarbij u op maand– en kwartaalbasis volwaardige afsluitingen doorloopt. Door de inzet van EQili optimaliseert u het gehele afsluitingsproces, inclusief de communicatie met uw accountant en reduceert zo de kosten.

Jaarrekening voorbereiding in EQili

In EQili wordt de ‘Op te leveren stukken’-lijst van uw accountant vertaalt naar werkinstructies. Dankzij de workflow worden deze werkinstructies toegewezen aan de medewerkers die de verantwoordelijkheid hebben om deze stukken aan te leveren. Ook geeft u aan wanneer een werkinstructie uiterlijk intern opgeleverd dient te worden.

In uw eigen EQili omgeving stuurt u de jaarrekeningvoorbereiding aan en bewaakt u de voortgang. Balans-dossiers worden ‘on the fly’ gevuld en intern gereviewd alvorens u de omgeving openstelt voor uw accountant. EQili helpt u om uw eigenaarschap over uw jaarrekeningproces op een eigentijdse, professionele manier vorm te geven.

Regie nemen

Door het gehele jaarrekeningproces met EQili te ondersteunen neemt u zelf de regie over uw jaarafsluiting. U kunt het proces op dagbasis plannen in EQili, zodat al uw medewerkers precies weten wanneer u de oplevering van de dossierstukken verwacht.

Medewerkers treffen in hun werkvoorraad die taken aan die voor hen bedoeld zijn. In EQili documenteren zij hun werkzaamheden op uniforme wijze binnen een vooraf gedefinieerde en op uw situatie ingerichte context (inclusief onderliggend bewijs in de vorm van pdf/word/excel-bestanden). Niet meer zoeken naar stukken op gedeelde schijven. Ook het uploaden van documenten naar de accountant behoort tot het verleden, de accountant kan rechtstreeks toegang krijgen tot uw balansdossiers in EQili!

Alle Big 4 accountantskantoren zijn ondertussen vertrouwd met EQili als volwaardig alternatief voor hun eigen portaal.

Regie houden

Wie herkent het niet? U heeft de balansdossiers aangeleverd, het controleteam start de controle en binnen mum van tijd is uw organisatie overvoerd met vragen.

EQili helpt u om de regie over het proces te behouden, ook tijdens de accountantscontrole, door:

  • Vastlegging vragen in EQili
  • Routering van vragen middels workflow
  • Toevoegen en centrale opslag van stukken
  • Regie op de afhandeling en accordering
  • Directe sturing op meerwerk kosten

MAAK KENNIS MET EQILI

MAAK KENNIS
MET EQILI

PUBLICATIES

Download onze Factsheets, Whitepapers en Klantcases

MEER WETEN OVER EQILI EN ONZE OPLOSSINGEN?

Vragen over ons, of onze oplossingen? Vertel ons waarmee we je kunnen helpen. We nemen binnen een werkdag contact met je op om jouw vragen te beantwoorden.


Actueel

Nieuws

EQili? Wat is EQili dan?

Vijf jaar geleden kwam EQili op de markt met een online oplossing om uw proces van maandafsluiting en jaarrekeningvoorbereiding te optimaliseren en professionaliseren. Nu is het 2020 en het jubileum-jaar is meteen ook het jaar waarin EQili fors heeft [...]

Blog

Download

Whitepaper: Een soepel afsluitings-proces in “het nieuwe normaal”

Het jaar 2020 zal voor altijd herinnerd worden als het jaar waarin het niet langer vanzelfsprekend en noodzakelijk was om arbeid te leveren in de gezamenlijke kantoortuin. Het werken op afstand lijkt “het nieuwe normaal” te zijn. In dit whitepaper gaan we in op de randvoorwaarden […]