Productie aantoonbaar verantwoord

De eisen die aan zorginstellingen worden gesteld op het vlak van Productieverantwoording nemen enorm toe. Niet alleen dient u een heldere en sluitende nacalculatie aan te leveren met tal van onderliggende bewijsstukken, ook wenst de accountant reproduceerbare dossiervoering op het vlak van uw eigen interne controles. EQili helpt u om uw productieverantwoording professioneel en aantoonbaar op orde te hebben.

Productieverantwoording in EQili

EQili helpt bij de aansturing en documentatie van interne controle processen, gericht op productieverantwoording. Ingebouwde reviewstappen zorgen er voor dat controles intern kunnen worden beoordeeld en eventuele aandachtspunten tijdig worden gesignaleerd en aangepakt. Met EQili is uw productieverantwoording aantoonbaar op orde.

Accountantscontrole

Naast uw interne controle processen, ondersteunt EQili ook bij de aanlevering van relevante documentatie aan uw accountants of andere controlerende instanties. Met EQili heeft uw organisatie de interne productieverantwoording structureel op orde en is de accountantscontrole het sluitstuk van een optimaal ingerichte verantwoordingscyclus. Hebt u te maken met aanzienlijke (meerwerk)kosten voor de controle op de nacalculatie? Dan is deze business case snel gemaakt!

MAAK KENNIS
MET EQILI

Demo aanvragen

PUBLICATIES

Download onze Factsheets,
Whitepapers en Klantcases

MAAK KENNIS
MET EQILI

Demo aanvragen

PUBLICATIES

Download onze Factsheets, Whitepapers en Klantcases

MEER WETEN OVER EQILI EN ONZE OPLOSSINGEN?

Vragen over ons, of onze oplossingen? Vertel ons waarmee we je kunnen helpen. We nemen binnen een werkdag contact met je op om jouw vragen te beantwoorden.


Actueel

Nieuws

Blog

Download

Klantcase: Vion Food Group

Vion Food Group is een internationale vleesproducent met verschillende bedrijven verspreid over Nederland en Duitsland en daardoor te maken verschillen in verslaggevingsvereisten. Belangrijk doel voor Vion is om de afsluitprocessen tussen al deze bedrijven verder te optimaliseren en te standaardiseren. Uiteraard met behulp van EQili!