Productie aantoonbaar verantwoord

De eisen die aan zorginstellingen worden gesteld op het vlak van Productieverantwoording nemen enorm toe. Niet alleen dient u een heldere en sluitende nacalculatie aan te leveren met tal van onderliggende bewijsstukken, ook wenst de accountant reproduceerbare dossiervoering op het vlak van uw eigen interne controles. EQili helpt u om uw productieverantwoording professioneel en aantoonbaar op orde te hebben.

Productieverantwoording in EQili

EQili helpt bij de aansturing en documentatie van interne controle processen, gericht op productieverantwoording. Ingebouwde reviewstappen zorgen er voor dat controles intern kunnen worden beoordeeld en eventuele aandachtspunten tijdig worden gesignaleerd en aangepakt. Met EQili is uw productieverantwoording aantoonbaar op orde.

Accountantscontrole

Naast uw interne controle processen, ondersteunt EQili ook bij de aanlevering van relevante documentatie aan uw accountants of andere controlerende instanties. Met EQili heeft uw organisatie de interne productieverantwoording structureel op orde en is de accountantscontrole het sluitstuk van een optimaal ingerichte verantwoordingscyclus. Hebt u te maken met aanzienlijke (meerwerk)kosten voor de controle op de nacalculatie? Dan is deze business case snel gemaakt!

MAAK KENNIS MET EQILI

MAAK KENNIS
MET EQILI

PUBLICATIES

Download onze Factsheets, Whitepapers en Klantcases

MEER WETEN OVER EQILI EN ONZE OPLOSSINGEN?

Vragen over ons, of onze oplossingen? Vertel ons waarmee we je kunnen helpen. We nemen binnen een werkdag contact met je op om jouw vragen te beantwoorden.


Actueel

Nieuws

EQili? Wat is EQili dan?

Vijf jaar geleden kwam EQili op de markt met een online oplossing om uw proces van maandafsluiting en jaarrekeningvoorbereiding te optimaliseren en professionaliseren. Nu is het 2020 en het jubileum-jaar is meteen ook het jaar waarin EQili fors heeft [...]

Blog

Download

Whitepaper: Een soepel afsluitings-proces in “het nieuwe normaal”

Het jaar 2020 zal voor altijd herinnerd worden als het jaar waarin het niet langer vanzelfsprekend en noodzakelijk was om arbeid te leveren in de gezamenlijke kantoortuin. Het werken op afstand lijkt “het nieuwe normaal” te zijn. In dit whitepaper gaan we in op de randvoorwaarden […]