EQili biedt een online software oplossing om financiële afsluitingsprocessen te professionaliseren. Sinds 2015 heeft EQili met veel succes een groot aantal opdrachtgevers in Nederland weten te verwerven die behoefte hadden aan een online oplossing om hun afsluitingsproces te professionaliseren en daarmee afscheid te nemen van hun checklists in Excel. Vanwege het succes wil EQili nu opschalen en daarmee een groeiversnelling realiseren. LIOF ondersteunt EQili vanuit het Participatiefonds en het Limburgs Business Development Fonds (LBDF) om deze volgende stap mogelijk te maken.

Betrouwbare rapportages anno 2018
De meeste organisaties, van klein tot (heel) groot, leunen voor wat betreft de betrouwbaarheid van hun periodieke management rapportages en jaarrekening veelal nog op checklists in Excel. Anno 2018 wordt nog gewerkt zoals het midden jaren ’90 al werd gedaan: op A3 uitgeprinte checklist die met plakband op de deur van de financiële administratie worden gehangen om enigszins gevoel te houden bij de voortgang van de werkzaamheden. De online software oplossing van EQili stelt financieel eindverantwoordelijken in staat om de kwaliteit van hun financiële functie een stevige impuls te geven en aantoonbaar te borgen. EQili brengt professionaliteit, transparantie en uniformiteit aan in het afsluitingsproces en is laagdrempelig te implementeren.

Breder inzetbaar
EQili heeft afgelopen tijd een mooie klantportefeuille opgebouwd. Naast de oorspronkelijke doelgroep in de zorgsector hebben inmiddels tal van klanten in het (groot-)MKB de meerwaarde van EQili ervaren, evenals “midcap” bedrijven als RoyalHaskoningDHV en VION Foodgroup. Samen met LIOF en LBDF heeft Karlo Mans (1970), oprichter van EQili, een groeistrategie benoemd met de doelstelling dat EQili de komende jaren een gevestigde naam wordt op het vlak van financiële afsluitingssoftware in Nederland, België en Duitsland.

BV Limburg
Om de ambitieuze groeidoelstellingen te realiseren is het een vereiste dat de EQili organisatie versterkt wordt met een team van hoogwaardige professionals die in staat zijn om de markt aan te spreken met de meerwaarde die de EQili applicatie te bieden heeft. Met de financiële ondersteuning van LIOF wordt dit mede mogelijk gemaakt. EQili groeit daarmee door van succesvolle start-up naar een ambitieuze scale-up. En dat leidt tot meer banen. Goed voor de BV Limburg!