De aanstaande wetswijziging Rechtmatigheidsverantwoording is meer dan een cosmetische ingreep in het bestaande verantwoordingskader. Het maakt dat uw organisatie nog meer dan voorheen in haar eigenaarschap wordt gezet omtrent de rechtmatige besteding van middelen. Dat is een maatschappelijke ontwikkeling die in het private domein al geruime tijd gaande is, bijvoorbeeld met Sarbanes-Oxley-verklaringen en InControl-statements.

Na het herijken van uw rechtmatigheidsnormen zult u aantoonbaar werk moeten maken van een interne controle-cyclus, gericht op de naleving van uw normenkader. Dat vraagt:

  1. Gestructureerde en gedocumenteerde werkprogramma’s;
  2. Uniforme uitvoering en gevolgtrekking van bevindingen;
  3. Reproduceerbare dossiervoering.

Door hierin niet te investeren zult u onherroepelijk geconfronteerd worden met meerwerkkosten n.a.v. de accountantscontrole of in sommige gevallen zelfs een gekwalificeerde controleverklaring bij uw jaarrekening.

In het EQili Factsheet Rechtmatigheidsverantwoording leest u in ca. 5 minuten hoe de inzet van onze EQili afsluitingsoplossing een waardevolle bijdrage levert om aantoonbaar in control te zijn over uw rechtmatigheidsverantwoording. U kunt deze HIER downloaden.

Wilt u zien hoe EQili voor uw organisatie kan werken? Vraag direct een demo aan via de knop hieronder.

MAAK KENNIS
MET EQILI

Demo aanvragen