regie en innovatie in het jaarrekeningproces

Op 1 december 2016 organiseerde EQili haar eerste exclusieve Seminar Jaarafsluiten anno 2016 op Kasteel Maurick in Vught. De rode draad van deze middag: neem eigenaarschap over uw eigen jaarafsluitingsproces, neem de regie, houdt de regie en benader uw samenwerking met de accountant vanuit gelijkwaardigheid!

André Loogman trapte de middag af met een beschouwing over de verschuivende panelen in het accountantslandschap. Hij legde uit hoe de druk die accountants ervaren ertoe leiden dat de duimschroeven bij hen verder zijn aangeschroefd. Dat heeft onmiskenbaar ook gevolgen voor u als verantwoordingsplichtige en de kwaliteit van uw oplevering van balansdossiers.
Marielle van der Heyden (Mise en Place) gaf een vlammend betoog over het nemen van regie in het jaarrekeningproces. Met behulp van EQili heeft zij een verbeterslag gemaakt in haar eigen jaarrekeningvoorbereiding, waardoor het opstellen van 25 jaarrekeningen nu kon plaatsvinden met souplesse, kwaliteitsborging en inzicht in stand van zaken. Met een optimale samenwerking met de accountant.
Bas van Heumen (RoyalHaskoningDHV) zette uiteen hoe zijn organisatie na de fusie in 2013 tussen Haskoning en DHV zijn financiele functie heeft georganiseerd. Vanuit Amersfoort wordt de wereldwijde afsluiting over 40 landen centraal aangestuurd. Hij toonde aan waarom Excel in een dergelijk proces bij lange na niet voldoet en bleek een warm pleitbezorger voor de inzet van EQili.

Was u niet van de partij, maar bent u wel geïnteresseerd? Schrijf alvast op: 23 november 2017 organiseren wij het tweede EQili Seminar.
In de tussentijd leest u op deze site allerlei informatie over het optimaliseren van uw afsluitingsproces en de ondersteuning die EQili daarbij te bieden heeft. Warm aanbevolen de link naar de Factsheet Jaarafsluiten met behulp van EQili