Voormalig PwC-partner André Loogman RA (1962) en EQili Nederland zijn per 1 januari 2017 een strategisch partnership aangegaan. André Loogman zal als business developer een belangrijke bijdrage leveren aan het succes van EQili in de publieke sector. Na de lancering van EQili in 2015 heeft deze innovatieve softwareoplossing in 2016 haar definitieve doorbraak gekend. EQili structureert en professionaliseert de cyclus van periodieke (maand)afsluitingen en het proces van de jaarrekeningvoorbereiding. In de laatste twee jaar bij PwC was André verantwoordelijk voor het audit innovatieprogramma in de publieke sector. Het partnership met EQili Nederland is een logisch vervolg op de visie die André in die tijd heeft ontwikkeld op de inzet van innovatieve oplossingen teneinde de kwaliteit en professionaliteit van de financiële functie in de publieke sector naar een hoger plan te tillen. Het verbeteren van de samenwerking tussen ondernemingen en instellingen en hun accountant is ambitie die daar uit voortvloeit.

Drs. Karlo Mans RA (1970), oprichter en directeur van EQili Nederland over EQili : “Onze softwareoplossing is ontstaan vanuit de observatie dat de meeste bedrijven en instellingen hun periode- en jaarafsluiting organiseren op een manier die in 1990 nog heel vernieuwend was, maar inmiddels volstrekt achterhaald. De complexiteit van de huidige tijd vraagt om toepassingen die verder reiken dan een kleurrijk Excel-spreadsheet in een gedeelde servermap. De oplossing die wij hebben gelanceerd heeft afgelopen jaar veel enthousiasme los gemaakt, waaronder ook bij een groot aantal zorginstellingen. De jarenlange ervaring van André in de publieke sector en zijn bekendheid met de thema’s waar bestuurders vandaag de dag mee worstelen op het vlak van financiële verantwoording en -beheersing, maken dat hij als geen ander in staat is om met behulp van EQili een bijdrage te leveren aan de verdere professionalisering van de financiële functie in de publieke sector. Met niet in de laatste plaats ook een betere samenwerking met de accountant.”

Meer informatie over de EQili afsluitingssoftware treft u aan op deze website. Wanneer u meer informatie wenst over het strategisch partnership, kunt u contact opnemen met Karlo Mans (06-53228863) of André Loogman (06-53831075).