Nu de meeste bedrijven en instellingen hun jaarrekeningtraject weer achter de rug hebben, worden we regelmatig uitgenodigd om eens te komen vertellen wat EQili als ondersteunende software-oplossing nu eigenlijk te bieden heeft. Dat doen we natuurlijk graag en de strekking van ons verhaal begint meestal als volgt : “Waar de checklist in Excel eindigt, daar begint EQili”.

Betrouwbare rapportages anno 2018
Binnen de financiële functie van uw organisatie bestaan ze ook. Echt. En als ze geen formele status hebben, dan zijn ze er toch. Checklistjes. In Excel. Soms ziet u ze uitgeprint op A3-formaat op de deur van de financiële administratie hangen (mogelijk zelfs al maanden lang). Al dan niet met paraafjes of vinkjes erop. Als je heel even je ogen dicht doet, waan je je terug in de jaren ’80.

Maand- en Jaarafsluiting is geen sinecure
Het doel van een maandafsluiting of jaarrekeningvoorbereiding is allereerst om betrouwbare rapportages te kunnen verstrekken. Aan interne en/of externe belanghebbenden. De kwaliteit van de financiële hygiëne is daarbij bepalend voor de snelheid, kwaliteit en kosten van uw afsluitingsprocessen. Het is evident dat bij maand- of jaarafsluiting een groot aantal afsluitingstaken uitgevoerd moeten worden door de medewerkers van de financiële administratie/shared service center, helemaal wanneer uw bedrijf is opgebouwd uit meerdere juridische entiteiten die verspreid over het land, Europa of de hele wereld actief zijn. Of u het nu leuk vindt of niet : ruis op de lijn staat in dat soort trajecten te popelen om op te treden.

Wat er nodig is om een afsluitingsproces telkens opnieuw succesvol te doorlopen is strakke regie. Weten wat er wanneer door wie uitgevoerd moet worden. Overal en op elk moment weten wat de actuele stand van zaken is, zowel qua voortgang als qua uitkomsten van het afsluitingsproces.

Dan maar even terug naar het checklistje in Excel. Dat beschrijft waarschijnlijk prima welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden. En ook nog wel door wie. Maar de praktijk is weerbarstig: als financieel verantwoordelijke heeft u geen zicht op de actuele stand van zaken. Wat is er gedaan, wat moet er nog gebeuren? Liggen we op schema? Zijn er issues? Wat is de kwaliteit van de uitvoering van afsluitingstaken? Waar ligt het potentieel om de afsluiting te versnellen?

Uw financiële functie naar een structureel hoger plan
Als u zich herkent in deze realiteit dan hebben we goed nieuws voor u! EQili stelt u in staat om een volgende stap te zetten in professionaliteit van uw financiële afsluitingsprocessen en daarmee de kwaliteit van uw financiële functie. Waar de Checklistjes in Excel eindigen met “goede voornemens” en “op hoop van zegen” biedt EQili u de mogelijkheid tot uniformiteit en transparantie in uw afsluitingsproces!