wat-kost-dat-nou

Op onze reis door Nederland om onze EQili afsluitingsoplossing onder de aandacht te brengen bij financials, krijgen we vaak de vraag gesteld: wat is nou de business case van EQili? Natuurlijk kunnen we je vertellen dat wanneer je met EQili werkt, je gegarandeerd duizenden euro’s bespaart. Echter, de voordelen van EQili zijn legio, daarom heeft het antwoord op die vraag wat ons betreft ook verschillende dimensies.

Allereerst de tegenvraag: heeft u zicht op de kosten van uw huidige afsluitingscyclus? Hoeveel medewerkers zijn daarbij betrokken? Hoelang duurt uw afsluiting? Hoeveel “ruis op de lijn” ontstaat er telkens weer door de dynamiek die inherent is aan “Checklistjes in Excel” en bestanden die in gedeelde servermappen worden gehangen (en net zo makkelijk ook weer verdwenen blijken te zijn)? En zijn dat dan “echte kosten” of mag je die kosten niet meerekenen? Tevens: hoeveel betaalt u aan uw accountant? En voor meerwerk? Duidelijk is dat we met EQili zowel kwantitatieve voordelen (minder accountantskosten, minder meerwerknota’s) als kwalitatieve voordelen (aantoonbaar betrouwbare rapportages, borging van kwaliteit, minder “gedoe”) brengen.

Praktijkvoorbeeld
Laten we een praktijkvoorbeeld geven. Laatst hadden we een bijzonder gesprek met een Finance professional die leiding gaf aan een internationaal Shared Service Center met ca. 100 medewerkers. Dat niet alleen: hij was ook zeer ingevoerd in Lean. U weet wel: Blackbelt, meten is weten, first time right. Nadat we hem onze EQili afsluitingsoplossing hadden laten zien, begonnen zijn ogen te glinsteren. “Die business case is snel gemaakt” zei hij met een glimlach. “Ieder uur dat ik mijn maandafsluitingsproces kan versnellen levert mij dus (100 medewerkers maal gemiddeld 50 euro per uur) €5.000,- op. Dat is op jaarbasis €60.000,- verdiend, voor ieder uur dat ik kan versnellen.”

Dat was dus een benadering die wij duiden als “rechtdoor naar school en kantoor”. Maar voor de gedachtevorming wel heel stimulerend. Want stel dat u verantwoordelijk bent voor de kwaliteit van de afsluitingscyclus binnen uw financiële organisatie, waarbij niet 100, maar 20 mensen betrokken zijn bij de maand- en jaarafsluiting. En stel dat er iets minder wordt verdiend, zeg eens gemiddeld €150,- per werkdag. Laten we daarbij uitgaan van een versnelling van 1 werkdag in uw afsluitingsproces. Dan bespaart u analoog aan bovenstaande berekening met het versnellen van uw maandelijkse afsluiting op jaarbasis €36.000,-. In onze praktijk komen wij het regelmatig tegen dat een maandafsluiting 10-15 werkdagen in beslag nemen. Het versnellingspotentieel ligt daar voor het oprapen. Tel maar uit uw winst!

Natuurlijk kwam de vraag van de Finance man ook op tafel, wat kost het? En hoeveel tijd is mijn organisatie kwijt om jullie oplossing te implementeren? Ons antwoord was even simpel als verrassend: “Onze organisatie is niet gericht op het verdienen van geld aan lange implementatietrajecten, maar op tevreden klanten die geholpen worden met onze software. Daarom bieden we een flexibele en zeer gebruiksvriendelijke oplossing, die snel in te richten is, waardoor organisaties direct de vruchten kunnen plukken. En we kunnen u garanderen dat de kosten van een implementatie een stuk lager zijn dan wat u kan terugverdienen door de afsluiting met 1 werkdag te versnellen! Het gesprek kwam tot een mooi eind. “Die business case is dus inderdaad snel gemaakt”.

Hieronder zetten we het nogmaals kort voor u op een rij:

Investering

  • Aantrekkelijke prijsstelling
  • Fixed price implementaties
  • Korte implementatietrajecten

Voordelen

  • Versnelling van uw afsluitingsproces
  • Reproduceerbaarheid van historie
  • Reductie meerwerk kosten jaarrekening
  • Procesoptimalisatie door inzichtelijkheid
  • Kennisbehoud werkzaamheden

Maar neemt u dit niet alleen van ons aan! Lees de klantcases en bekijk onze klanten op onze website. Neem gerust contact met ons op om de telefoonnummers te krijgen van onze klanten, zodat zij u hun verhaal kunnen vertellen over EQili.

U kunt natuurlijk ook altijd een demo aanvragen.